Språkvård

Behöver du hjälp med språket i din text?

Språkvård och språkgranskning handlar inte bara om att rätta fel i en text. Det handlar om stil, form och ordval, och går att göra på olika nivåer. Det beror helt på vad du behöver för hjälp med din text, och kan handla om allt från en grundlig genomgång av textens struktur till en ytlig korrekturläsning eller kontroll av terminologin.

De flesta texter blir bättre av en utomstående genomläsning och av att omarbetas i någon grad. Å andra sidan kan de flesta texter omarbetas i oändlighet och det är inte heller ändamålsenligt.

Jag språkgranskar genom att ge feedback med förslag på ändringar med motiverade kommentarer. Målet är så klart att texten ska fylla sin funktion och att den är skriven på ett sätt som talar till målgruppen på rätt sätt.