Finska – svenska

Vilken typ av texter?
Alla typer av texter. Förvaltningstexter, företagstexter och webbsidor. Pressmeddelanden, marknadsföring och reklamtexter eller rapporter av olika slag.

Vilka ämnen?
Texterna kan handla vad som helst. Till exempel hälsovård, jordbruk, naturvård, miljöfrågor, HR och personalfrågor, ekonomi, hälsa och mat eller teknik.

För vilken målgrupp?
Myndighetsspråk och reklamspråk, för finlandssvensk målgrupp eller en sverigesvensk målgrupp.