Copy

Översättning av reklamtexter innebär så gott som alltid copy. Ordlekar eller finurliga formuleringar som fungerar briljant i den ursprungliga reklamen måste oftast omarbetas för att låta lika bra på svenska.